23e Algemene Inventarisatiedag Ruige Hof o.l.v. Geert Timmermans & Edo Goverse

Op zaterdag 9 juli gaan we voor de 23ste keer een gebied in de buurt van Amsterdam op flora en fauna inventariseren. Ook niet werkgroepleden zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen op deze manier kennis maken met de activiteiten van de verschillende werkgroepen. Dit jaar zijn we op bezoek bij de natuurvereniging De Ruige Hof. Geïnventariseerd worden Klarenbeek en een deel van de Hoge Dijk.
Omschrijving Klarenbeek: Het is een afwisselend gebied van ruim 6 hectare met kleine landschapselementen, zoals bloemrijk hooiland, struweel, rietmoeras, knotwilgen, poelen en slootjes. In het terrein is verder nog een heemtuin en een medicinale kruidentuin te vinden. Het rietmoeras vormt het centrale deel van Klarenbeek. Omdat riet water zuivert, is de waterkwaliteit uitzonderlijk goed en dat is te merken aan de hoeveelheden en variëteiten in soorten waterbeestjes. In het riet zijn onder andere blauwborst en kleine karekieten te horen. Verder is het terrein rijk aan paddenstoelen. Omschrijving Hoge Dijk: een veengebied van ongeveer 120 hectare groot bestaande uit moerassen in natuurontwikkelingsgebied, moerasbosjes, enkele recreatie-weiden en waterpartijtjes met zeer helder water en aangeplante bosjes. De Hoge Dijk is de groeiplaats voor o.a. grote boterbloem, egelsboterbloem, pijlkruid en gewoon blaasjeskruid. Elzen, wilgen en berken zijn de belangrijkste boomsoorten in het gebied. In het gebied broeden vrij zeldzame vogels als blauwborst, ransuil en buizerd. In de berkenbossen zijn valse kopergroenzwam en verschillende parasolzwammen gevonden. Een deel van de oude spoordijk Amsterdam-Utrecht is onderdeel van de Hoge Dijk en is een groeiplaats voor zeldzame planten en mossen. De Hoge Dijk telt ongeveer 40 soorten broedvogels en veel soorten vogels zoals kuifeenden, smienten, krooneenden gebruiken het als rust- of voedselgebied. Het gebied is uitzonderlijk rijk aan riet- en struweelvogels.
De inventarisatie start zaterdag om 10.00 uur en staat open voor alle leden. Aan de verschillende werkgroepen zal expertise en medewerking gevraagd worden. Het terrein kan nat zijn! Brood, laarzen en drinken meenemen. We verzamelen om 10.00 uur bij het Tuinhuis, Abcouderstraatweg 77, 1105 AA Amsterdam-Zuidoost.

Datum & tijd
za 9 juli 2022 om 10:00
Vertrekplaats

Het Tuinhuis, Abcouderstraatweg 77, 1105 AA Amsterdam-Zuidoost.