De natuur van Noord-India door Jan Timmer

In februari van dit jaar heb ik de laagvlakte die door de rivier de Ganges en haar zijrivieren gevormd wordt, bezocht, alsmede de nabijgelegen voetheuvels van de Himalaya.

In dit gebied is het in de winter niet echt warm. Overdag ligt de temperatuur tussen de 15 en 20 graden. s ‘Nachts gemiddeld een graad of 5. Nachtvorst komt regelmatig voor. 

Zomervogels, zoals bijeneters en veel soorten koekoeken hebben het gebied verlaten en zijn naar het midden en zuiden van het subcontinent vertrokken. Tegelijkertijd stroomt het land vol met wintergasten uit noordelijker gebieden zoals China en Siberië. 

De voetheuvels van de Himalaya, een van de meest bio diverse streken van de wereld, herbergen een groot aantal soorten vogels. In de winter zijn dan veel hooggebergte soorten in de lagere voetheuvels te zien.

In 1978 heb ik voor het eerst een grote reis door India gemaakt en dit jaar dus een tweede. In die 45 jaar is er in dat land ongelooflijk veel veranderd. Ten goede, de schrijnende armoede is grotendeels verdwenen en de hygiënische omstandigheden zijn overduidelijk verbeterd. Minder goed is, dat door de enorme bevolkingsgroei en slecht afvalmanagement de meeste rivieren open riolen zijn geworden. Dit was vroeger altijd al een probleem maar het is nu echt heel erg. Verder is aan het begin van deze eeuw het gebruik van, het inmiddels gelukkig verboden middel, Diclofenac als pijnstiller voor vee, in zwang geraakt. Dit middel is giftig voor gieren, vroeger de grote opruimers van kadavers in het land. Het heeft geleid tot een vrijwel totale uitroeiing van alle soorten gieren in heel India. De populaties van de meeste soorten herstellen zich nu heel langzaam. 

Aan de andere kant heeft men in India veel aandacht voor natuurbescherming. Grote zoogdieren als tijgers en olifanten varen wel bij de bescherming. In vrijwel ieder natuurreservaat of nationaal park kom je mensen tegen, die vogels of zoogdieren kijken, dan wel planten bestuderen. Dit is iets wat vroeger beslist niet het geval was.

In deze lezing hoop ik jullie deelgenoot te maken van onze reis door een klein stukje van het land.

Voorafgaand aan de lezing van Jan Timmer is er een korte ingelaste Algemene Ledenvergadering met één agendapunt over de benoeming van Hanny van Wijgerden tot bestuurslid van de KNNV, Afdeling Amsterdam. 

Plaats: buurtsalon Jeltje, 1e Helmerstraat 106 N (Wilhelmina Gasthuisterrein) 

Aanvang: 20.00 uur. OV: tram 1, halte J.P. Heijestraat. 

Datum & tijd
za 4 november 2023 om 20:00
Vertrekplaats

Locatie: Buurtsalon Jeltje, 1e Helmerstraat 106 N, Amsterdam

Bekijk vertrekplaats