Excursie naar de noordelijke Oeverlanden met speciale aandacht voor het beheer van de vegetaties o.l.v Hans Bootsma en Hein Koningen

De oeverlanden zijn een vaak ruig, maar parkachtig landschap dat bestaat uit een mozaïek van verschillende vegetaties waarvan de intensiteit van het beheer uiteenloopt. In een groot deel van het gebied vindt weinig tot geen beheer plaats; dit bestaat uit bos waar hier en daar sprake is van echte successie. Open stukken dienen wel met enige regelmaat gemaaid te worden om dichtgroeien te voorkomen. Naast ruig grasland zijn er ook graslandjes die intensiever worden beheerd om al aanwezige waardevolle soorten te laten uitbreiden en mogelijk nieuwe soorten aan te trekken. Het zijn vooral deze stukjes die onze aandacht zullen krijgen. Ook de effecten van de begrazing door Schotse hooglanders op de vegetatie zal onder de loep worden genomen.

OV: bus 397 RNet (zie bij excursie 11 juni hierboven, ook voor uitstaphalte). Er is plaats voor 15 personen. Deelnemers dienen zich aan te melden per email  (heinkoningen@ziggo.nl). Tijd en plaats van verzamelen worden na aanmelden bekendgemaakt.

Na / bij vochtig weer laarzen meenemen, veldkijker is ook nooit weg.

Datum & tijd
vr 8 juli 2022
Vertrekplaats