Excursie Vliegenbos o.l.v. Melvin Stigter

Melvin Stigter werkt bij de afdeling groen flora fauna van Stadswerken Amsterdam. Hij is medeverantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het Vliegenbos.

Een belangrijk doel is het verbeteren van de natuurwaarden en zo de diversiteit van planten en dieren te vergroten.

Wij krijgen voorbeelden te zien van natuurtechnisch bosbeheer, ecologische oevers en toepassing inheemse kruiden.

Deelnemers dienen zich aan te melden bij Gerard Schuitemaker mail: gangbaar-37@hetnet.nl of 0206164759

Op dit moment is het nog onduidelijk hoeveel personen kunnen deelnemen. U komt op een lijst in volgorde van datum opgave. De startplek excursie wordt vlak voor de datum naar u gezonden.

Datum & tijd
za 18 september 2021 van 11:00 tot 12:30