Geelsterrenexcursie in Haarlem o.l.v. Hein Koningen

Haarlem heeft rijke en prachtige begroeiingen met geelsterren; meestal is dit de bosgeelster, enkele kleine populaties met weidegeelster.
Vorig jaar bezochten we deze plekken samen met een deel van de Hout. Deze keer beginnen we bij het Bolwerk, dat ligt aan de noordzijde van NS-station Haarlem. Hier groeien deels weer andere soorten stinsenplanten.
We verzamelen om 10.30 uur aan de zuidzijde (=busstation kant) van het treinstation, bij de hoofdingang.

Datum & tijd
za 18 maart 2023 om 10:30
Vertrekplaats

Zuidzijde (=busstation kant) van het treinstation, bij de hoofdingang