Lezing : De roodsnavelkeerkringvogel op Saba door Michiel Boeken

Ecoloog Michiel Boeken heeft in 2018 en 2022 op Saba samen met de andere de broedende roodsnavelkeerkringvogel bestudeerd en geringd. Aan de hand van dit onderzoek werd een dramatische afname van het aantal broedparen in de kolonie aan de zuidkant vastgesteld.

Acht jaar geleden deed Michiel voor het eerst onderzoek naar de vogels in deze kolonies, waar ze hun nest hebben in de spleten tussen de rotsen. Door dit broedseizoen opnieuw waarnemingen te verrichten konden veranderingen in de populatie-omvang vastgesteld worden. Monitoring is belangrijk om eventueel tijdig maatregelen te kunnen nemen bij een krimpende populatie. Boeken heeft het aantal broedvogels op het gehele eiland geteld, in drie kolonies eieren gemeten en de groei van kuikens gevolgd. Ei-grootte en kuikengroei van 2019/2020 zijn met die van 2011/2012 vergeleken en dat levert interessante waarnemingen en conclusies op.

Datum & tijd
za 28 januari 2023 om 20:00
Vertrekplaats

Buurtsalon Jeltje, 1e Helmerstraat 106 N (Wilhelmina Gasthuisterrein), OV: tram 1, halte J.P. Heijestraat.