Plantenexcursie Cruysbergen en Gijzenveen o.l.v. Peter Wetzels

Datum & tijd zo 11 juli 2021 van 10:30 tot 15:00

Cruysbergen bevindt zich op de overgang van de hoge zandgronden van het Gooi naar de veengebieden van de Vechtplassen. Cruysbergen was een tuinderij en is in 2005 afgegraven en bestaat vooral uit schrale heide met kruipbrem en stekelbrem, witte en bruine snavelbies. Moeraswespenorchis en rietorchis zijn aanwezig. Er zijn een tiental landjes gescheiden door brede sloten. Sporen van de tuinderij zijn nog aanwezig zoals slofhak en eekhoorngras. Gijzenveen is vrij klein en de herinrichting is pas drie jaar geleden voltooid. Er is opgebrachte zand verwijderd en aan het oppervlakte komt nu veen en katteklei voor. Katteklei is een kleiig materiaal met veel ijzer en zwavel dat eeuwen geleden is afgezet tijdens overstromingen met zout of brak water afkomstig van de Zuiderzee. Dit terrein is nat door de slechte afwatering.

De vegetatie op deze twee terreinen ontwikkelt zich nog en er zijn bijzondere vondsten te verwachten. In 2019 is een groeiplaats van stippelvaren ontdekt midden op de vochtige heide. Deze soort komt normaal gesproken voor op greppelkanten in het bos in halfschaduw maar niet in het volle licht. Dit jaar in de winter is vlak daarbij dubbelloof ontdekt. Dat deze soort die ook op greppelwanden in het bos groeit ook in het volle licht kan groeien is bekend van een aantal veenmosrietlandjes in Waterland. Bijzonder blijft het wel.

Deze excursie gaat pas door als de corona-maatregelen dit toelaten. Dit zal hier worden gepubliceerd met het maximum aantal deelnemers. (Het maximum is afhankelijk van de geldende corona-maatregel.) Als de excursie doorgaat zal het e-mailadres waarmee je je kunt aanmelden op deze plek vermeld worden. Aanmelding is verplicht. De vertrekplaats wordt bekend gemaakt per e-mail.

Leden van de Plantenwerkgroep KNNV-Amsterdam hebben voorrang.

Datum & tijd
zo 11 juli 2021 van 10:30 tot 15:00
Vertrekplaats

Wordt per e-mail bekend gemaakt