Plantenexcursie Laegieskamp o.l.v. Peter Wetzels

Laegieskamp bevindt zich op de overgang van de hoge zandgronden van het Gooi naar de westelijker gelegen veengebieden van de Vechtplassen iets ten oosten van het Naardermeer. Een deel is vochtig bos, het hoger gelegen deel bij Naarden bestaat uit droog bos. Deels bestaat het uit verdroogde schraalland die midden jaren 90 is afgegraven om de oude vochtige situatie terug te krijgen.

Door deze natuurontwikkeling is dus nu een extreem soortenrijk graslandcomplex ontstaan met natte laagtes en overgangen naar vochtige heide. Al jaren zijn moeraskartelblad, pilvaren, vlottende bies, moerashertshooi, rietorchis koningsvaren en blauwe knoop de zekere waarden. Er komt in het afgegraven deel ook een kleine populatie Spaanse ruiter voor. Er zijn ook poelen, sloten met verlaagde oevers en een kreek gegraven. Alle terreinen bestaan uit schrale heide en vochtig grasland, doorsneden met sloten en omzoomd door opgaand geboomte. De terreinen zijn grotendeels vrij te betreden met uitzondering van het strikt reservaat waar Spaanse ruiter massaal groeit.

Deze excursie gaat pas door als de corona-maatregelen dit toelaten. Dit zal op deze plek worden aangekondigd met de tekst: De excursie gaat door met een maximum aantal deelnemers. (Het maximum is afhankelijk van de geldende  corona-maatregel.) Als de excursie doorgaat zal het e-mailadres waarmee je je kunt aanmelden op deze plek vermeldt worden. Aanmelding is verplicht. De vertrekplaats wordt bekend gemaakt per e-mail.

Leden van de Plantenwerkgroep KNNV-Amsterdam hebben voorrang.

Datum & tijd
zo 6 juni 2021 van 10:30 tot 15:00