Plantenexcursie Kennemermeergebied, IJmuiden o.l.v. Hein Koningen

Deze keer bezoeken we deze botanische schatkamer in de nazomer. We gaan zien of er plantensoorten te vinden zijn die zo laat in de zomer nog redelijk bloeien. We denken daarbij voor de vochtige en natte delen aan o.a. duingentiaan, parnassia, geelhartje, zomerbitterling, zilt torkruid, teer guichelheil; bonte paardenstaart heeft misschien nog sporentakken.
Op de hogere, droge duintjes: geel walstro –de laagblijvende ondersoort maritima, kenmerkend voor de duinen- en glad walstro, echt bitterkruid en misschien nog wel zijn halfparasiet, de bremraap.
Is in de rietkragen en houtzomen de hoge moerasmelkdistel nog bloeiend te vinden? Met een klein scherm gele bloemen en prachtige decoratieve spiesbladen aan de stengel.
OV: bus 382 R.Net (ri IJmuiden, perron A) van NS-station Sloterdijk Amsterdam – uitstappen halte IJmuiden aan Zee (=eindhalte).
NB Laarzen meenemen daar het gebied dit jaar plaatselijk zeer nat is.
Er is plek voor 20 personen. Deelnemers dienen zich per email (heinkoningen@ziggo.nl) aan te melden. De tijd van verzamelen en de verzamelplek worden bij aanmelden bekend gemaakt.

Datum & tijd
za 4 september 2021 om 0:00
Vertrekplaats


De tijd van verzamelen en de verzamelplek worden bij aanmelden bekend gemaakt.