Reptielen zoeken op de Laapersheide wandelexcursie o.l.v. Edo Goverse & Geert Timmermans

In 2020 is een deel van de Hoorneboegse Heide geïnventariseerd en nu gaan we aan de slag met gebieden die daaraan grenzen. Hoe staat het er daar voor met de herpetofauna? En kunnen we daar dezelfde soorten aantreffen als op de Hoorneboegse Heide zoals de levendbarende hagedis (zie verslag: NoordHolland_Verslag_Excursie_HoorneboegseHeide2020.pdf (ravon.nl)) of juist andere soorten (ringslang, hazelworm, zandhagedis) of zijn er nog verborgen relicten van adder en gladde slang? Mocht er tijd zijn dan wordt ook een bezoek gebracht aan de Natuurbrug Hoorneboeg. De natuurbrug is onderdeel van de Natuurverbinding Zwaluwenberg. Natuurverbinding Zwaluwenberg is een circa achthonderd meter lange natuurverbinding en omvat twee ecoducten: één over rijksweg A27 en spoorlijn Utrecht-Hilversum (Natuurbrug Zwaluwenberg) en één over de provinciale weg N417 (Natuurbrug Hoorneboeg). De natuurbruggen zijn respectievelijk in 2013 en 2016 aangelegd.

We starten om 13.00 uur. De precieze verzamelplek wordt bij het aanmelden bekend gemaakt.

Er is plek voor 20 personen. Deelnemers dienen zich per email (harmat4@xs4all.nl) aan te melden. Onder slechte omstandigheden (regen) kunnen de excursieleiders besluiten om de excursie niet door te laten gaan.

Datum & tijd
za 25 september 2021