Streepexcursie Amsterdam Oud West Kinkerbuurt 119-486 o.l.v. Peter Wetzels

Er zijn heel veel eetgelegenheden en terrassen in dit hok, waar en hoe laat we koffie/thee en toiletpauze houden dat bepalen we ter plekke.

Een negentiende-eeuwse stadswijk. Veel vol geparkeerde straten, veel geveltuinen, maar ook veel hoekjes met verwilderingen. Er lopen drie grachten door het hok: Kostverlorenvaart, Bilderdijkgracht, Jacob van Lennepkanaal. Op de kademuren en de parkeerplaatsen op de kop van de kade leveren altijd bijzondere vondsten op. Ondanks dat het nog vroeg in het jaar is, kunnen we 200 soorten verwachten.

Deze excursie gaat pas door als de corona-maatregelen dit toelaten. Dit zal op deze plek worden aangekondigd met de tekst: De excursie gaat door met een maximum aantal deelnemers. (Het maximum is afhankelijk van de geldende corona-maatregel.) Als de excursie doorgaat zal het e-mailadres waarmee je je kunt aanmelden op deze plek vermeldt worden. Aanmelding is verplicht. De vertrekplaats wordt bekend gemaakt per e-mail.

Leden van de Plantenwerkgroep KNNV-Amsterdam hebben voorrang.

Datum & tijd
zo 15 augustus 2021 van 10:30 tot 15:00