Visinventarisatie Houtrakpolder o.l.v. Edo Goverse & Geert Timmermans

De Houtrakpolder is ontstaan rond 1870 toen het Noordzeekanaal werd aangelegd. In de jaren ‘90 zijn er o.a. bossen aangeplant en diverse waterpartijen gegraven. Het gebied, deels in beheer bij Staatsbosbeheer, bestaat uit o.a. het Noorderbos, de Houtrakkerbeemden, Westhoffplas en de Kop van de Inlaagpolder. Afgelopen jaren is er in opdracht van de Provincie Noord-Holland veel werk verzet in de Houtrak. Zo zijn in het Noorderbos de paden opgeknapt, is de Noordertocht verbreedt en voorzien van natuurvriendelijke oevers, is de Westhoffplas met 3 ha uitgebreid en wordt nu de laatste hand gelegd aan de inrichting van brakke natuur in de Houtrakkerbeemden. Juist die brakke natuur staat op punt van verdere ontwikkeling, door water in te laten vanuit het Zijkanaal C wordt hopelijk de ontwikkeling naar een brak milieu versneld. Op 30 oktober 2020 heeft de gedeputeerde Esther Rommel een openingshandeling verricht om het water in te laten.

Wij gaan een jaar later inventariseren hoe het met de huidige visstand is gesteld en deze vergelijken met een eerder gehouden excursie van 4 juli 2009. Deze inventarisatie vond plaats voor de Atlas van de Noord-Hollandse Vissen (2012). Momenteel zijn uit het gebied zeven soorten bekend: baars, brasem, drie- en tiendoornige stekelbaars, karper, rietvoorn en snoek.

We starten om 10.00-14.00 uur en het is handig om laarzen of een waadpak en een eigen schepnet mee te nemen. Er zijn enige extra schepnetten aanwezig. De precieze verzamelplek wordt bij het aanmelden bekend gemaakt.

Er is plek voor 20 personen. Deelnemers dienen zich per email (harmat4@xs4all.nl) aan te melden.

Datum & tijd
za 30 oktober 2021 van 10:00 tot 14:00