Archief nieuwsberichten

Hieronder staan de oudere nieuwsberichten (2016 – 2019) zoals vermeld op de oude website.

25 mei 2019 Extra Algemene Ledenvergadering

Op de Extra Algemene Ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen. Wij zijn verheugd dat alle vrijgekomen bestuursfuncties vervuld zijn. Guus Muller is tot voorzitter gekozen, Carla Kuit tot secretaris en Fons Bongers tot penningmeester. Wim Hoogendoorn ten slotte is algemeen bestuurslid geworden. Daarmee komt het bestuur voor het eerst sinds jaren aan haar statutair minimum bezetting. Christiane Baethcke en Martin Camphuijsen blijven aan als algemeen bestuurslid.
Statutair is Jan Timmer afgetreden. Hij was niet herkiesbaar. Paul van Deursen is afgetreden als penningmeester. Verder heeft Christiane Baethcke haar functie als waarnemend secretaris neergelegd. Zij wou echter wel bestuurslid blijven.

  • 11 september 2017 – Nieuw bestuurslid Martin Camphuijsen
  • 16 september 2016 – Op de Plantage Muidergracht 123 is de plaquette Eli Heimans feestelijk onthuld.
  • 12 maart 2016 – Op de Algemene ledenvergadering wordt Geert Timmermans tot erelid benoemd van de vereniging
  • Oktober 2015 – Het herbariumnateriaal van Ger van Zanen is ondergebracht bij Herbarium Frisicum in Wolvega 
  • 2 oktober 2015 – Wij hebben een nieuwe werkgroep: Werkgroep Stadsnatuur, coördinator Jan Willem Wertwijn
  • 2 oktober 2015 – Nieuw bestuurslid Christiane Baethcke
  • Sinds 11 juni 2015 houdt ook Christiane zich met onze website bezig, samen met Geert Timmermans is ze nu webmaster
  • 17 maart 2015 – Erelid Ger van Zanen overleden