Een nieuwe werkgroep, nu Nachtvlinderwerkgroep

De nachtvlindergroep o.l.v. Edo Goverse was al bekend, maar was nog geen officiële KNNV- werkgroep. De meeste avonden worden aangekondigd als zogeheten pop-up-excursie via een WhatsApp-groep. En een enkele keer wordt een demo-avond georganiseerd om een breder publiek kennis te laten maken met nachtvlinders, zoals de Nationale NachtvlinderNacht, een initiatief van De Vlinderstichting. Alle nachtvlinders worden op Waarneming.nl gemeld. Uitgebreide jaarverslagen vanaf 2020 staan online op de KNNV-website. Zo wordt een bijdrage geleverd aan kennisopbouw van de nachtvlinderstand in Groot-Amsterdam. En bezoekers kunnen zich laten verrassen hoe prachtig gekleurd en getekend ‘motten’ kunnen zijn!

Coördinator Edo Goverse
goverse@hotmail.com
Tel. en WhatsApp:06 57616249