Nieuwsbrief 63

“Geachte clienten, ‘t wordt lente!
Wat zullen we nou ‘s voor prettigs gaan doen?
Geachte clienten, ‘t wordt lente: De merel zingt aria’sin het plantsoen.
Hij heeft z’n tarief niet gewijzigd dit jaar, Dus wij doen het ook niet, we laten het maar.
Wat kan het ons schelen, die centen,
Hoogachtend, komma, ‘t wordt lente.”