ANBI

Naam: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Amsterdam

RSIN / fiscaalnummer: 814687763

Contact: Secretaris KNNV afd. Amsterdam

Doelstelling: De KNNV, afdeling Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie en telt ongeveer 300 leden. Zij heeft als doelstelling: natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Er zijn 6 werkgroepen actief.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: zie Bestuur

Beloningsbeleid: niet van toepassing, het werk gebeurt op basis van vrijwilligheid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie de verschillende jaarverslagen in de Blaadjes

Financiële verantwoording: zie verslagen financiën KNNV in Blaadje 1 2016, Blaadje 1 2017, Blaadje 1 2018, Blaadje 1 2019, blaadje 1 2020