Minicursussen

Voor 2023 zijn de volgende minicursussen gepland:

Bomen in de winter vrijdag 27 januari 2023 19.30 uur (theorie) en zondag 29 januari 2023 (excursie): locatie de Schooltuin Noord,  J.H. van Heekpad 3, Amsterdam Noord (contactpersoon Hanny van Wijgerden  h.van.wijgerden@upcmail.nl).
De cursus zit vol. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

Stinzenplanten wo 22 maart 20.00  uur (theorie) in de Drijfsijs, President Allendelaan 4, Amsterdam Nieuw-West en za 1 april (excursie): locatie Haarlem, (contactpersoon Hanny van Wijgerden  h.van.wijgerden@upcmail.nl).

Vogelzang zaterdag 29 april 19.00 uur (theorie) in de Drijfsijs, President Allendelaan 4, Amsterdam en aansluitend excursie Ruige Riet en vrijdag 12 mei om 10.00 uur (theorie) in de Drijfsijs, President Allendelaan 4, Amsterdam en aansluitend excursie Ruige Riet. (contactpersoon Christiane Baethcke, baethcke@solcon.nl).

Op stapel staan verder minicursussen over korstmossen, vogelzang en trekvogels en paddenstoelen.

Tot nu toe hebben wij over paddenstoelen, vogeltelling, stinzenplanten, wilde bijen, dagvlinders, libellen en wilde planten minicursussen gegeven

Waarom Minicursussen?

Wij willen graag mensen laten kennismaken met onze vereniging. De afdeling Amsterdam van de KNNV Amsterdam organiseert daarom – net als een aantal andere afdelingen – minicursussen waarbij je in korte tijd meer te weten komt over bepaalde onderwerpen. De cursussen bestaan meestal uit één theorieavond en één excursie.
Lid worden van de KNNV is nu wel heel aantrekkelijk: als nieuw lid (kosten lidmaatschap €35,00/jaar) kan je gratis deelnemen aan drie van deze cursussen! Je hoeft niet alle drie de cursussen in één jaar te doen. Kosten zonder lidmaatschap zijn  € 15 per cursus. Als je lid wordt van de KNNV kan je niet alleen meedoen aan een keur van activiteiten van de afdeling Amsterdam maar ook van alle andere afdelingen.
Ook ‘oude’ leden van de KNNV kunnen gratis meedoen met de minicursussen als er plek is.