Terug naar Kennisbank

BLAADJE 16-1

Redactioneel
Veiligstellen herbariummateriaal van drie overleden prominente
particuliere verzamelaars
Herfst in het Amsterdamse Bos
Waarnemingen van 17e inventarisatiedag
Diemerpark 6 juni 2015
Hommage aan Eli Heimans
Jaarverslag Blaadje
Van de penningmeester
Voorlopige jaarrekening 2015
Van de Ledenadministratie
Jaarverslag paddenstoelenwerkgroep
Jaarverslag Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen
UITNODIGING algemene ledenvergadering
Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling
Amsterdam 1e kwartaal 2016 en 2e kwartaal 2016

BLAADJE 16-01 def(7 MB)

Kenmerken

Datum 2016 / 01
Afdeling Amsterdam
Publicatie Afdelingsblad
Thema Planten