Terug naar Kennisbank

BLAADJE 16-2

Uit het bestuur
Redactioneel
Lente met meneer van Zanen in het kleinste galerietje
Nog altijd Hendrik Heukels in vele drukken en variaties
Van de Ledenadministratie/penningmeester
Stinsenzaterdag in de Haarlemmer Hout
Dwaalgast
Verslag zandhagedissenexcursie/inventarisatie Schoorl
Van Rood- tot Blauwborst, verslag vroege vogelexcursie d.d.
09.04. 2016
Goudveilparadijs
Werkgroep Spoorzicht: “Eten uit de natuur”
Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling
Amsterdam 2e kwartaal 2016 en 3e kwartaal 2016

BLAADJE 16-02 def(6 MB)

Kenmerken

Datum 2016 / 04
Afdeling Amsterdam
Publicatie Afdelingsblad
Thema Reptielen
Ook in deze thema's: Amfibieën Planten Vogels