Terug naar Kennisbank

BLAADJE 18-1

Redactioneel
Agenda ledenvergadering 10 maart 2018
Verslag Algemene ledenvergadering 11 maart 2017
Jaarverslag paddenstoelenwerkgroep 2017
2017 KNNV 11-26 Middenduin Zuid-Kennemerland Overveen,
Duinlustweg (met P)
Kabouters en korsten
Jaarverslag Blaadje
BALANS 31 december 2017 KNNV AMSTERDAM
Rooster van aan- en aftreden Bestuursleden KNNV-Amsterdam
2018
Jaarverslag bestuur 2017 KNNV Amsterdam
Jaarverslag Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen
Naar het Lauwersmeer
Jaarverslag plantenwerkgroep 2017
Martin Camphuijsen nieuw bestuurslid KNNV Amsterdam
KNNV jaarverslag werkgroep Stadsnatuurbeheer
Rooster van aan- en aftreden van de leden van de
kascommissie naar de situatie op januari 2018
Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling
Amsterdam 1e en 2e kwartaal 2018

BLAADJE 18-01(5 MB)

Kenmerken

Datum 2018 / 01
Afdeling Amsterdam
Publicatie Afdelingsblad
Thema Vogels