Terug naar Kennisbank

BLAADJE 19-1

Van het bestuur
Redactioneel
Verslag Algemene ledenvergadering KNNV Amsterdam d.d. 10
maart 2018
Van de Ledenadministratie
Jaarverslag Blaadje
Van de Penningmeester a.i.
Jaarverslag Werkgroep Stadsnatuurbeheer
Jaarverslag Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen (VAR)
Jaarverslag paddenstoelenwerkgroep 2018
Agenda ledenvergadering 9 maart 2019
Verslag 2018 Plantenwerkgroep
Plaagsoorten
Herfst in het Amsterdamse Bos
Dertig soorten paddenstoelen in de Lange Bretten?
Aan de oevers van De Nieuwe Meer
Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling
Amsterdam 1e en 2e kwartaal 2019
Biologieboeken aangeboden

BLAADJE 19-01(4 MB)

Kenmerken

Datum 2019 / 01
Afdeling Amsterdam
Publicatie Afdelingsblad
Ook in deze thema's: Amfibieën Reptielen Vissen