Terug naar Kennisbank

BLAADJE 19-4

Van het bestuur
Redactioneel
Vrijwilligers gevraagd!
Sierstenen
Verslag heikikkerexcursie Texel (12 oktober 2019)
Van de Ledenadministratie
Nachtvlinders op eigen hof
Paddenstoeleninventarisatie Vliegenbos
Wieringen
Verrassingen op het Visscherspad
Verslag van excursie reptielen zoeken op de Zuiderheide op 15
september 2019
Weidevogels behouden = Boeren van Amstel steunen
Cursus Vogelatlas Amsterdam door de Vogelwerkgroep Amsterdam
Plaagsoort-bestrijding (Canadese kornoelje)
Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling
Amsterdam 4e 2019 en 1e kwartaal 2020

BLAADJE 19-04(2 MB)

Kenmerken

Datum 2019 / 11
Afdeling Amsterdam
Publicatie Afdelingsblad
Thema Vogels