Terug naar Kennisbank

BLAADJE 20-1

Van het bestuur
Redactioneel
Jaarverslag Blaadje
Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 2019
Van de Ledenadministratie
Jaarverslag projectgroep Minicursussen 2019
Jaarverslag Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen (VAR)
KNNV 2019 jaarverslag Werkgroep Stadsnatuurbeheer
Folders en flyertjes
Staat van baten en lasten KNNV- Amsterdam 2019
Balans december 2019 KNNV- Amsterdam
Begroting KNNV- Amsterdam 2020
Jaarverslag plantenwerkgroep
Agenda ALV KNNV Amsterdam 21-03-2020
Jaarverslag Bestuur
Fietsexcursies gierzwaluwwerkgroep Amsterdam 2020
In memoriam : NICO SCHONEWILLE 1937-2019
Openingsavond Floron Groot-Amsterdam – KNNV
Afdeling Amsterdam 14 april 2018
Verslag van de hok-dagen in 2019
Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling
Amsterdam 1e en 2e kwartaal 2020

BLAADJE 20-01(7 MB)

Kenmerken

Datum 2020 / 02
Afdeling Amsterdam
Publicatie Afdelingsblad
Thema Vogels
Ook in deze thema's: Amfibieën Paddenstoelen Planten