Terug naar Kennisbank

BLAADJE 2020-4

Veldkrekel; foto: Edo Goverse
Inhoud
Van het bestuur
Redactioneel
Van de ledenadministratie
Voortgang van de vervangende Algemene
Ledenvergadering najaar 2020
Excursie bij Ransdorp
Excursieverslag reptielen Hoorneboegse Heide
Excursieverslag: hazelwormen zoeken in landgoed Duin &
Kruidberg 1 september 2020
Dank aan de leden
Vijftien meter onder de Diemerscheg
Stemformulier van de vervangende Algemene Ledenvergadering
najaar 2020
Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling
Amsterdam 4e 2020 en 1e kwartaal 2021

Blaadje 20-04(7 MB)

Kenmerken

Datum 2020 / 12
Afdeling Amsterdam
Publicatie Afdelingsblad
Thema Reptielen
Ook in deze thema's: Insecten Landschap