Terug naar Kennisbank

Blaadje 2021-1

Van het bestuur
Redactioneel
Van de ledenadministratie
Resultaat vervangende Algemene Leden Vergadering najaar 2020
Gerritje Nuisker overleden
2020 Jaarverslag Plantenwerkgroep
Jaarverslag Blaadje
Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 2020
Jaarverslag 2020 Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen
(VAR)
2020 KNNV – verslag Werkgroep Stadsnatuurbeheer
2020 Inventarisatieverslag Nachtvlinders van Groot-Amsterdam
De KNNV Amsterdam eert twee overleden ereleden met een
boom op DNO
Zwammen in Artis
Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling
Amsterdam 1e kwartaal en 2e 2021

Blaadje 21-01(5 MB)

Kenmerken

Datum 2021 / 02
Afdeling Amsterdam
Publicatie Afdelingsblad
Ook in deze thema's: Insecten Planten Reptielen Vissen