Ger van Zanenbrug

In Geuzenveld is een brug naar ons in 2015 overleden erelid Ger van Zanen benoemd, namelijk brug 2372 in het Sloterpark bij het Kindereiland.

De brug is vervanger van brug 700 en vormt voor voetgangers en fietsers de verbinding tussen het Sloterpark en een groenstrook langs de Geleyn Bouwenszstraat. Opmerkelijk is dat de brug kruislings over twee watergangen ligt. De brug voert van het woongebied naar het Ruige Riet, een waardevol nogal onaangetast natuurgebied, onderdeel van het Sloterpark, dat rijk aan o.a. paddenstoelen.

Ger van Zanen

GER VAN ZANEN (1929-2015) was een bevlogen natuurliefhebber en vanaf 1960 tot zijn dood lid van Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Amsterdam (KNNV). Hij was KNNV-er in hart en nieren, mycoloog, florist en erelid van zowel de KNNV afdeling Amsterdam als van de landelijke KNNV. Onder de leiding van Ger van Zanen werd in Amsterdam veelvuldig veldbiologisch onderzoek en inventarisaties verricht.
GER VAN ZANEN was altijd bereid om iedere belangstellende wegwijs te maken in de natuur. Op 14 februari 2004 ontving GER VAN ZANEN namens de KNNV, afdeling Amsterdam uit handen van wethouder Stadig de Amsterdamse Natuur en Milieuprijs.
Voor een uitgebreide in memoriam wordt verwezen naar het kwartaalblad van de KNNV afdeling Amsterdam zie Blaadje 2015(2):
https://amsterdam.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/42/2021/02/BLAADJE-15-02.pdf

Helaas heeft de brug nog geen straatnaambordje, maar dat zal er in de toekomst wel komen.