Paul van Deursen – Lid van verdienste

Paul van Deursen was van 2013 – 2021 Penningmeester en deed ook de ledenadministratie. Het feit, dat hij de ledenadministratie deed, stelde hem in staat, verenigingsnieuws aan de leden via de e-mail te verspreiden. Dit gegeven mondde uit tot het verzorgen van interessante, rijk geïllustreerde en door velen graag gelezen nieuwsbrieven.
Dank zij zijn onfeilbare geheugen kon hij het nieuwe bestuur van informatie en weetjes over de gang van zaken in de vereniging voorzien. Samen met Lida den Ouden zorgde hij vele jaren voor voor de catering van de Algemene Ledenvergaderingen, Actieve ledenborrels en Nieuwjaarsborrels.

https://amsterdam.knnv.nl/nieuwsbrieven/