Plantenwerkgroep

Tijdens de beperkingen vanwege de coronamaatregelen komt de plantenwerkgroep met een videoconferentie bij elkaar. Meestal wordt er een presentatie gegeven. Soms wordt er interactief gedetermineerd. Deze Jitsi meet conferenties vinden op dinsdag in de even weken plaats. Niet-leden mogen als toehoorder deelnemen.

De plantenwerkgroep (ruim 20 leden) houdt zich bezig met wilde en verwilderde planten in Amsterdam en wijde omgeving. Het doel is om onze kennis te verdiepen, maar ook om input te leveren aan databanken als de Verspreidingsatlas. We willen planten leren herkennen en zijn ook geïnteresseerd in de ecologie – waar komt welke soort voor en waarom. Peter Wetzels is de coördinator met ondersteuning van Hanneke Waller. De activiteiten bestaan uit:

  • werkgroepavonden:  eens in de twee weken op de dinsdagavond in de kantine van De Nieuwe Oosterbegraafplaats, Rozenburglaan 5-7, Amsterdam. We determineren meegenomen planten met behulp van (digitale) determinatieliteratuur, apps en binoculairs
  • inventarisaties van kilometerhokken: zowel in de stad (meestal doordeweeks) als buiten Amsterdam (in het weekend). Beide vinden eens per 2 à 3 weken plaats. De PWG doet op verzoek mee aan veldonderzoek in bedreigde terreinen
  • excursies naar interessante gebieden in de omgeving van Amsterdam

Inventarisaties duren meestal een hele dag, maar je kunt ook alleen een dagdeel meegaan. Ook hoef je natuurlijk niet met alle activiteiten mee te doen. Het is handig om een loepje te hebben en een flora. Heukels’ Flora van Nederland is het standaardwerk. Zeer geschikt voor beginnende floristen is de Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte.

Ook beginners zijn van harte welkom! Ook al ben je geen lid van de KNNV, doe gerust een keer als toehoorder mee met een werkgroepavond, excursie of digitale meeting om te zien of je het leuk vindt. Wel even aanmelden natuurlijk.

Contactpersoon Peter Wetzels: peter.wetzels@gmail.com

Onze verslagen zijn in de kennisbank te vinden