Nachtvlinderwerkgroep

Onbekend maakt onbemind, zeker bij een soortgroep als nachtvlinders is dat het geval. Van nachtvlinders wordt gedacht dat het ook belangrijke bestuivers zijn. Tijdens alle stadia (rupsen, poppen en vlinders) dienen ze als voedselbron voor vele andere dieren, van vogel tot vleermuis. En diverse soorten nachtvlinders zijn gevoelig voor veranderingen in de omgeving waar ze leven. Ze kunnen ze als indicators fungeren door op nieuwe plekken te verschijnen of juist door te verdwijnen. Dit zijn grote thema’s waar we met inventarisaties een kennisbijdrage leveren. En uiteraard om deelnemers de enorme diversiteit aan kleine en grote vlinders te laten zien.

Het aantrekken van nachtvlinders kan het beste in het donker worden gedaan met behulp van een speciale felle lamp. De aanschaf van veldmaterialen (lamp/laken, aggregaat, vangpotjes, veldgids e.d.) werd in 2020 mogelijk gemaakt met subsidie van het Betrekken bij Groen Fonds en met een Ger van Zanen-voucher van de KNNV.

De meeste avonden worden aangekondigd als zogeheten pop-up-excursie via een WhatsApp-groep. En een enkele keer wordt een demo-avond georganiseerd om een breder publiek kennis te laten maken met nachtvlinders, zoals de Nationale NachtvlinderNacht, een initiatief van De Vlinderstichting. Alle nachtvlinders worden op Waarneming.nl gemeld. Uitgebreide jaarverslagen vanaf 2020 staan online op de KNNV-website. Zo wordt een bijdrage geleverd aan kennisopbouw van de nachtvlinderstand in Groot-Amsterdam. En bezoekers kunnen zich laten verrassen hoe prachtig gekleurd en getekend ‘motten’ kunnen zijn! Werkgroepcoördinator Edo Goverse, contact: (goverse @ hotmail.com).