Over ons

Aan het begin van de vorige eeuw ontstond onder een groeiend aantal Amsterdamse wetenschappers en veldbiologen de behoefte zich te organiseren. Op 26 januari 1901 nam een aantal Amsterdammers onder aanvoering van de heren H. Heukels en H.W. Heinsius en gesteund door onder anderen E. Heimans en Jac. P. Thijsse, het initiatief tot oprichting van de Natuurhistorische Vereniging Amsterdam. Het predikaat ‘Koninklijke’ kreeg de Vereniging bij het 50-jarig bestaan. De KNNV-afdeling Amsterdam is de oudste veldbiologische vereniging van Nederland.

De KNNV-afdeling Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie met ANBI status en telt ongeveer 300 leden (en zes ereleden). De doelstellingen zijn: natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.

Sommige leden van de afdeling beschikken over veel, andere over weinig kennis van de natuur. Allen zijn verenigd door hun belangstelling voor de natuur. De afdeling werkt indirect mee aan natuurbescherming door uitvoering van inventarisaties van natuurterreinen en deelname aan landelijke tellingen.
Voor afdelingsexcursies zijn, al op korte afstand van Amsterdam, verrassend veel verschillende landschappen en biotopen aanwezig. Enkele malen per jaar organiseert de afdeling een busexcursie naar verder weg gelegen gebieden of meerdaagse excursies naar het buitenland. De vereniging organiseert ook lezingen en cursussen.

De leden ontvangen vier keer per jaar het blad van de afdeling Amsterdam ‘Blaadje’ en zes maal per jaar het landelijke KNNV-blad ‘Natura’. Een lidmaatschap kost € 35,00 per jaar. Huisgenoten betalen € 12,50 en jongeren (tot 26 jaar) € 17,50.

Ereleden

De KNNV-afdeling Amsterdam heeft zes ereleden:  Ger van Zanen (†2015) (2 maart 1991), Hein Koningen (3 maart 2000), Nico Schonewille (†2019) (12 maart 2011) en Geert Timmermans (12 maart 2016), Finette van der Heide (22 september 2022) en Tobias Woldendorp (22 september 2022).

Tijdens de ALV 2022 werden ook 3 Leden van verdienste benoemd: Lida den Ouden, Paul van Deursen en Ria Simon.

De afdelingsleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de landelijke KNNV, zoals de landelijke KNNV-werkgroepen, natuurreizen en korting op boeken van de KNNV Uitgeverij.

cover uitgave: Het begon allemaal in Artis / Marga Coesèl