Nico Schonewille

Nico Schonewille (†2019), erelid sinds 12 maart 2011

Op de algemene vergadering van 12 maart 2011 is Nico Schonewille tot erelid van de KNNV afdeling Amsterdam benoemd. Wij, het bestuur van de vereniging, vonden dat Nico zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en hebben hem daarom voorgedragen. Kort samengevat: Nico was 16 jaar coördinator van de Amsterdamse KNNV insectenwerkgroep, zat 10 jaar in de redactie van de KNNV uitgeverij en was 13 jaar lid van het bestuur van de afdeling Amsterdam.
Nico is zijn werkzame leven als machinebankwerker begonnen. ’s Avonds deed hij de onderwijzersopleiding. In 1965 hoorde hij van een collega op de school in Apeldoorn, waar hij toen werkte, van het bestaan van de KNNV. Hij werd lid en toen hij in 1968 weer in zijn geboortestad Amsterdam ging werken meldde hij zich aan bij de Plantenwerkgroep.
Daar werd hij volgens zijn zeggen verliefd op de KNNV afdeling Amsterdam en dat is hij tot nu toe gebleven (“omdat die club zo veel vreugde in mijn leven heeft gebracht”).
Na drie jaar biologie en twee jaar natuur- en scheikunde gestudeerd te hebben stapte Nico in 1975 over naar het middelbaar onderwijs. Al met al heeft hij 31 jaar voor de klas gestaan: 10 jaar basisonderwijs en 21 jaar middelbaar onderwijs.
In 1982 vroeg de toenmalige voorzitter Hein Koningen hem om mee te helpen een Insectenwerkgroep op te richten. Zoals bij de meeste nieuwe werkgroepen ging dat in het begin nogal stroef. Nico vond dat deze Insectenwerkgroep een vaste plek moest krijgen en daarom heeft hij in 1983 de coördinatie op zich genomen. Dat werk heeft hij tot 1999 gedaan, dus 16 jaar (!). In 1996 was hij opgehouden met werken en hij wilde daarna met zijn vrouw Ans graag tweemaal per jaar met vakantie gaan. Daardoor kon hij niet meer met alle insectenexcursies mee terwijl hij vond dat dat bij zijn taak als coördinator hoorde. Gelukkig wilde Badda Beijne Nierop het van hem overnemen.
In 1997 vroeg Paul Kemmeren hem in de redactie van de uitgeverij van de KNNV. Nico hecht namelijk heel veel belang aan taal, zeker waar die (zijdelings) didactisch bedoeld is. Wij in het bestuur kregen vaak te horen dat taal toegang is en dat pas door taal betekenis aan zaken wordt gegeven. Hij trad dus graag toe tot de redactie, want hij kreeg daardoor de kans invloed uit te oefenen op het vaak onnodig moeilijke taalgebruik in KNNV-uitgaven.
In 2007 stopte hij om gezondheidsredenen met het redactiewerk. In die tien jaar zijn veel boeken door zijn handen gegaan. Onder meer veel In beeld-boekjes. Belangrijke werken zijn wellicht Hoverflies of Northwest Europe van Marc van Veen (samen met Ad Littel) en De Europese families van muggen en vliegen van Pjotr Oosterbroek. Dit boek is ook in het Engels vertaald en heeft zeer veel lovende recensies gekregen. Het werd een mijlpaal in de entomologie genoemd.
Nico zegt altijd dat hij in het krijt staat bij de KNNV. Hij heeft veel geleerd bij de Planten-, Paddenstoelen- Insecten- en Mossenwerkgroep. Om “iets terug te doen” is hij in maart 1998 in het bestuur van de afdeling gestapt en dat is hij blijven doen tot 12 maart 2011. “Ik heb het altijd heel eervol gevonden om op de stoel te mogen zitten waarop eens Eli Heimans (mijn didactische held) en Jac. P. Thijsse zaten”, zegt Nico. In het kader van het 100-jarig bestaan van onze afdeling heeft Nico het initiatief genomen voor de koperen gedenkplaat van zijn held Eli Heimans in Artis. Nico heeft geregeld dat wij gebruik van de kantine van De Nieuwe Ooster mogen maken. Alle contacten met de directeur en de beheerder gingen via hem. Hij heeft gezorgd dat er kasten kwamen en die ook gevuld. Hij was de stuwende kracht achter de werkgroepen en zorgde voor materiaal (microscopen) en boeken.
Voor een uitgebreid verslag over Nico zie BLAADJE 20-1.

Alle ereleden :

Ger van Zanen (†2015) (2 maart 1991), Hein Koningen (3 maart 2000), Nico Schonewille (†2019) (12 maart 2011) Geert Timmermans (12 maart 2016), Finette van der Heide (22 september 2022) en Tobias Woldendorp (22 september 2022).