Geert Timmermans

Geert Timmermans, erelid sinds 12 maart 2016

Op de algemene vergadering van 12 maart 2016 is Geert Timmermans benoemd tot erelid van de KNNV afdeling Amsterdam. Het bestuur van de vereniging, vonden dat Geert zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en hebben hem daarom voorgedragen en is op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 12 maart 2016, met algemene stemmen overgenomen.

Geert Timmermans werd lid in 1992 en is tien jaar (1996-2006) voorzitter geweest. Hij heeft veel voor de bekendheid van de vereniging gedaan, onder andere door het bouwen en beheren van de website (2000-2016) of het in 2001 succesvol organiseren van het 100 jarig bestaan. Ook verzorgde Geert naast inhoudelijke bijdragen (redactie, tekst en foto’s) de fondsverwerving voor het prachtige jubileumboek De Wilde Stad, 100 jaar natuur van Amsterdam. Hij initieerde het idee om ter ere van het jubileumjaar (2001) postzegels door de Koninklijke Post Nederland (KPN) uit te geven en hij heeft zich ingezet (inhoud en fondsenwerving) om de Jubileumtentoonstelling in 2001 op Kasteel Groeneveld (Baarn) mogelijk te maken. Tijdens zijn voorzitterschap zijn er twee jubileumbomen (Heimanseik Artis en Fladderiep in het Amsterdamse Bos) onthuld en is er een herinneringsplaquette (100 jaar KNNV, afdeling Amsterdam) aangebracht in de Koningszaal van Artis en kreeg de vereniging de Amsterdamse Natuur- en milieuprijs. Ook introduceerde en organiseerde hij in 1998 voor de vereniging de algemene inventarisatiedag, waarvan inmiddels onder zijn leiding de 18de heeft plaats gevonden. Sinds 2012 trekt hij de werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen en sinds 2010 maakt hij deel uit van de excursie- en lezingencommissie en houdt hij lezingen en excursies.
Verder verschenen (en in samenwerking met verschillende auteurs) van zijn hand de volgende boeken: Haring in het IJ (1991), Paardenbijters en Mensentreiters (1998), De Wilde stad, 100 jaar natuur van Amsterdam (2001), Vogelen in Amsterdam (2006), Atlas van de Noord-Hollandse vissen (2012), Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren (2014) en het Amsterdamse Beestenboek (2015). Ook schrijft hij artikelen voor verschillende tijdschriften o.a. Natura, Groen en Tussen Duin & Dijk over de natuur van Amsterdam. Hij publiceert regelmatig in Blaadje.
Timmermans nam in 2014 het initiatief (en uitvoering) om aan de hand van een plaquette (geplaatst in 2016) Eli Heimans te eren. De plaquette is aangebracht aan de muur van het laatste woonhuis van Heimans aan de Plantage Muidergracht 123 in Amsterdam.
Daarnaast zorgt hij als stadsecoloog voor de gemeente Amsterdam dat de natuur op de kaart komt. Zo heeft hij o.a. de Ecologische Structuur Amsterdam (2012) in kaart gebracht.

Alle ereleden :

Ger van Zanen (†2015) (2 maart 1991), Hein Koningen (3 maart 2000), Nico Schonewille (†2019) (12 maart 2011), Geert Timmermans (12 maart 2016) en Finette van der Heide (22 september 2022) en Tobias Woldendorp (22 september 2022).