Hein Koningen

Hein Koningen, erelid sinds 3 maart 2000

Het voorstel van het bestuur om het lid Hein Koningen wegens grote verdiensten, te benoemen tot erelid van KNNV-afdeling Amsterdam, is op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 3 maart 2000, met algemene stemmen overgenomen.
De bijbehorende penning en het door het bestuur en de aanwezige leden gesigneerde boek ‘De Wilde Stad, 100 jaar natuur van Amsterdam’, werd na het voorlezen van de verdiensten onder een daverend applaus aan Hein overhandigd.
De verdiensten van Hein Koningen zoals door de voorzitter op de algemene ledenvergadering voorgelezen, zijn de volgende:

  • Hij is vanaf 1963 lid van de KNNV-afdeling Amsterdam. Hij is als lid altijd zeer betrokken geweest bij de afdeling: Hij heeft verschillende artikelen geschreven in Natura, ik noem er enkele; het 80-jarig bestaan artikel in 1981 en nog zeer recent in 1999 als medeauteur van het verhaal ‘Ringslangen van de Grote- en Kleine Poel bij Amstelveen’
  • Hij heeft aan planten-, vogel- en insecteninventarisaties meegedaan en ook bijzondere soorten voor het Amsterdamse gebied ontdekt zoals de sneeuwuil en de Franse veldwesp.
  • Hij heeft vele interessante lezingen gegeven en is daar gelukkig nog niet mee opgehouden.
  • Hij heeft vele en altijd goed voorbereide excursies geleid en is ook daar nog niet mee opgehouden.
  • Hij was van 1980 tot 1994 bestuurslid waarvan vele jaren vicevoorzitter en van 1992 tot 1994 voorzitter.
  • Hein heeft in deze bestuursperiode aanzet gegeven tot de oprichting van de excursie- en lezingencommissie, de insectenwerkgroep en de hydrobiologische werkgroep.
  • Hij nam op 17 februari 1994 het initiatief tot oprichting van de Eeuwboek-commissie, waar hij zowel het voorzitterschap als het notuleren op zich nam, met als resultaat het boek ‘De wilde stad, 100-jaar natuur van Amsterdam’ uitgave 26 januari 2001.
  • Hij zat in de redactie van het eeuwboek en schreef in datzelfde boek een uniek hoofdstuk met als titel “Heemgroen, van wilde planten, heemparken en struinnatuur” over 100 jaar gebruik van wilde planten in het openbaargroen.
  • Hein was naast zijn KNNV werkzaamheden, maar wel in de geest van de KNNV, beheerder van al het gemeentelijke heemgroen in Amstelveen, onder meer van het tot ver over de grenzen bekende Thijssepark.
  • Hein is een in de praktijk ontwikkelde vakecoloog en stinsenplantenkenner. Zijn ecologische en fenomenale kennis van hoe gebruik je wilde flora is zowel theoretisch als praktisch van aard. Kennis die is ontwikkeld door 40 jaar in het vak werkzaam te zijn en helaas kennis die in Nederland zeer zeldzaam en uitstervend is. Een Rode lijst soort; Hein wie volgt je op?

Vooral die combinatie van denken, doen en ervaring maken dat Hein de Nederlandse autoriteit is op het gebied van het gebruik van inheemse flora in het openbaar groen en in het bijzonder het openbaar groen en heemgroen in Amstelveen, geïnspireerd door zijn illustere Amstelveense voorgangers Chris Broerse en Koos Landwehr.
Daarnaast heeft Hein zijn kennis en praktijkinformatie over de toepassing van inheemse flora, in diverse artikelen in de verschillende vaktijdschriften als Groen, Groei & Bloei en Oase schriftelijk gebundeld en voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. Ook zijn vrijwilligers activiteiten bij de Stichting Oase zijn bedoeld om zijn kennis onder de aandacht van zowel de professionele vakman als het grote publiek te brengen
Ook heeft Hein in de geest van de KNNV verschillende natuurwandelingen om de Amstelveense Poel uitgezet en beschreven; en hij heeft verder het initiatief genomen om op verschillende plekken in Amstelveen broeihopen voor ringslangen aan te leggen. Broeihopen die een succes zijn. Zijn experimenten met de samenstelling en verhouding tussen takken, paardenmest, bladeren en compost hebben geleid tot een standaard samenstelling. Een standaard die nu overal in Groot Amsterdam en daarbuiten met succes wordt toegepast.

Alle ereleden :

Ger van Zanen (†2015) (2 maart 1991), Hein Koningen (3 maart 2000), Nico Schonewille (†2019) (12 maart 2011), Geert Timmermans (12 maart 2016), Finette van der Heide (22 september 2022) en Tobias Woldendorp (22 september 2022).