Ger van Zanen

Ger van Zanen (†2015), erelid sinds 2 maart 1991

Ger van Zanen werd vanwege zijn grote verdiensten voor de KNNV-afdeling Amsterdam op zaterdag 2 maart 1991 op de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Amsterdam benoemd tot erelid van KNNV-afdeling Amsterdam.
Ger was twintig jaar -van 1962 tot 1982- lid van ons bestuur en waarvan negen jaar voorzitter.

Hij was vanaf 1971, meer dan dertig jaar leider van de Plantenwerkgroep.  In 1969 richtte hij de Paddenstoelenwerkgroep en later de werkgroep Paddenstoelen voor Microscopie op en leidde deze vele jaren. In 1990 werd de Planten- en Paddenstoelenwerkgroep samengevoegd en ook deze bleef hij leiden.
Hij leidde honderden, altijd goed voorbereide, excursies voor onze afdeling en daarnaast voor de werkgroepen en het KNNV-Gewest Noord- West.  Ger gaf lezingen en inleidingen, samen met erelid Sam Groenhuijzen (1913-2002) was hij de stuwende kracht van de zo geslaagde veldbiologische KNNV-tentoonstelling in het voormalige Glazen Huis, Amstelpark ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van onze afdeling in 1981.
Namens de KNNV, afdeling Amsterdam had hij zitting (1972- 2011) in de Beheeradviescommissie Amstelveense en Kleine Poel (Amsterdamse Bos). Sinds 1972 werden hier jaarlijks veldbiologisch onderzoek en inventarisaties verricht. De zgn. orchideeën- en paddenstoelentellingen onder leiding van Ger waren vermaard in onze afdeling.
Een uitgebreid verslag van zijn vele verdiensten is te vinden in BLAADJE 15-2.

Alle ereleden :
Ereleden

De KNNV-afdeling Amsterdam heeft zes ereleden:  Ger van Zanen (†2015) (2 maart 1991), Hein Koningen (3 maart 2000), Nico Schonewille (†2019) (12 maart 2011) en Geert Timmermans (12 maart 2016), Finette van der Heide (22 september 2022) en Tobias Woldendorp (22 september 2022).