Werkgroep vissen, amfibieën en reptielen

Doelstelling
Opgericht in 2010. Doel van de werkgroep is een stimulerende gelegenheid te bieden naar de studie van vissen, amfibieën en reptielen. In de werkgroep zijn beginners en kenners van harte welkom. Het is de bedoeling dat de werkgroepleden hun kennis vergroten en delen en dat ze ervaring kunnen opdoen met het inventariseren, determineren, monitoren en het beschermen van diverse soorten vissen, amfibieën en reptielen.

Activiteiten
De activiteiten van de werkgroep zullen voornamelijk gericht zijn op het verzamelen van veldgegevens om zo een bijdrage te leveren naar het in kaart brengen van de verspreiding van de zoet- en zoutwatervissen, amfibieën en reptielen in Noord-Holland en in het bijzonder die van Groot-Amsterdam. Daarnaast kunnen er gerichte veldexcursies worden georganiseerd naar binnen- en buitenland.

Per jaar wordt er een aantal excursies/lezingen georganiseerd. De nadruk hierbij ligt op de morfologie, ecologie, leefgebieden, gedrag en het beschermen. Maar ook het leren determineren van bijvoorbeeld visbroed kan de revue passeren.

Iedereen die zich wil gaan bezighouden met de studie van deze soortgroepen is welkom. De werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen werkt in haar activiteiten nauw samen met het RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).

Informatie:
Wie belangstelling heeft voor de werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen en graag eens wil komen kennismaken of zich wil aanmelden, wordt verzocht contact op te nemen met:
Geert Timmermans
harmat4@xs4all.nl

Excursie verslagen https://www.ravon.nl/Help-mee/Werkgroepen/Werkgroep-vissen-amfibie%C3%ABn-en-reptielen-Noord-Holland