Werkgroep stadsnatuurbeheer

De werkgroep Stadsnatuurbeheer wil natuur in de stad beschermen door belangenbehartiging en beheer. Stadsnatuur bestaat uit parken, plantsoenen en reststrookjes van de oorspronkelijke omgeving. Dat zijn leefgebieden voor organismen (plant, dier, paddenstoel, korstmos e.d.)  in en om de stad. Beheer behoudt en versterkt leefgemeenschappen van in het wild levende organismen, ondanks de recreatieve druk die de stadsomgeving eigen is.

De werkgroep is opgericht vanuit een actiegroep die een stukje groen daadwerkelijk beheert, de Werkgroep Spoorzicht Diemen (gestart in 1999), en is opgezet als koepel voor onderling zelfstandige beheergroepen. Andere beheergroepen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.

De werkgroep wisselt onderling tips, visies, en contacten uit: hoe doe jij dit? Hoe doet een ander het? Heeft een ingreep het beoogde effect, en is dat op langere termijn dan nog steeds zo? Is dit handig, of kan het slimmer? Hoe kun je recreatie zoneren? Waar liggen ecologisch gezien nieuwe kansen?

Activiteiten van de werkgroep zijn uitvoerend beheerwerk, lezingen, publieksexcursies, monitoren,  overleg met instanties, en contact met deskundigen.

Contact mailgroep: knnv.stadsnatuurbeheer@xs4all.nl
Contactpersoon: Jan Willem Wertwijn

De Hügel, gradiënten vergroten overlegingskansen