Stinsenplanten-excursie naar Beeckestein, Velzen-Zuid (Velsen) o.l.v. Hein Koningen

Beeckestein is vanaf de tweede helft in de 17e eeuw een typische buitenplaats van vermogende Amsterdammers. Vanuit Amsterdam kon men toen over water van het Wijkermeer –zoals het toenmalige westelijk deel van het IJ heette- gemakkelijk de binnenduinrand bereiken. Tot 1952 is het buiten in bezit geweest van de familie Boreel en nakomelingen.
Daarna was de gemeente Velsen eigenaar en sinds 2011 beheert Natuurmonumenten de tuinen en het parkbos van dit rijksmonument. In de loop van de jaren hebben verscheidene landschapsarchitecten er gewerkt en zijn renovaties uitgevoerd. Zo verandereden de tuinen van formeel Hollands classicistische stijl in Hollandse landschapsstijl. Bij de laatste werden meer en meer fraai bloeiende bol- en knolgewassen en andere kruidachtigen gebruikt. Planten die we tegenwoordig kennen als stinsenplanten. Zo groeit er vanouds veel Haarlems klokkenspel maar ok de weidegeelster komt er voor. De tuinen werden vakkundig onderhouden door eigen hoveniers en tuinknechten onder leiding van een tuinbaas.
In 2017 is op initiatief van tuinbaas Mike van Leeuwen en de Kon. Alg. Ver. van Bloembollencultuur een mix van 40.000 stinsenbollen geplant, bestaande uit o.m. sneeuwroem, krokussen, sneeuwklokjes, winterakoniet, narcissen, sterhyacint, vogelmelk, Ital. aronskelk, lenteklokje, boshyacint. We gaan de resultaten op wat langere termijn van deze aanplant bekijken maar zoeken eveneens de soorten die we er vanouds kennen.
OV:
RNet bus 382 (ri IJmuiden, perron A) van NS-station Sloterdijk 9.37, uitstappen halte Parkweg in Velzen-Zuid. Hier verzamelen we om 10.15 uur.

Datum & tijd
za 30 maart 2024 om 10:15
Vertrekplaats


Halte Parkweg in Velzen-Zuid.