Uilenballenpluisavond o.l.v. Nico Jonker & Geert Timmermans

We gaan weer starten met het pluizen. Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan is doorgaans zeer tijdsintensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden naar de verspreiding van de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij helpen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidingsonderzoek van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn niet kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Verder zijn ze honkvast en jagen alleen in de directe omgeving van de nestkast. Tot 1990 broedden er geen kerkuilen meer in Noord-Holland. Rond die tijd is de kerkuilenwerkgroep gestart en fanatiek aan de slag gegaan met timmeren en ophangen van nestkasten. En met succes. Op dit moment broeden er ongeveer 130 paar kerkuilen in Noord-Holland. Er is een redelijk beeld van de verspreiding van de muizen in de provincie, maar het blijft natuurlijk interessant om te zien hoe de muizenstand en met welke soorten zich ontwikkeld. Om deze trends te onderzoeken gaan we dinsdag 25 oktober, dinsdag 22 november en dinsdag 20 december 2022 uilenballen pluizen uit de omgeving van Amsterdam.
Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf een loep en pincet meenemen.

Op de nieuwe locatie (Blokhut) is helaas maar plek voor twaalf personen. Aanmelden bij harmat4@Xs4all.nl is daarom (met naam en welke pluisavond) verplicht!!

Datum & tijd
di 22 november 2022 om 20:00
Vertrekplaats

De Nieuwe Ooster Begraafplaats, Kruislaan 126, Blokhut